ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε.

Πιστοποιήσεις

Μηχανήματα

ISO 9001:2015

Ο προμηθευτής μας, RHOSS Spa, συμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Ο προμηθευτής μας, RHOSS Spa, συμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015

Χαρακτηριστικά υγιεινής AHU

TÜV NORD πιστοποίηση για τα AHU (Air Handling Units), σύμφωνα με την οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής, τόσο στην λειτουργία τους, όσο και στην κατασκευή των επί μέρους εξαρτημάτων

LEED

H πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) διασφαλίζει την βιώσιμη κατασκευή και συντήρηση των εργοστασίων του προμηθευτή μας, RHOSS Spa

Eurovent για ψύκτες, αντλίες θερμότητας και fan coils

Η πιστοποίηση Eurovent εξασφαλίζει την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων μας

Eurovent για AHU

Η πιστοποίηση Eurovent εξασφαλίζει τόσο την βέλτιστη μηχανική, όσο και την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των συστημάτων διαχείρισης αέρα (AHU) μας

Εταιρεία

ISO 9001:2008

Η εταιρεία μας συμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Η εταιρεία μας συμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004

banner_espa