ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ