Η εταιρεία ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κεντρικής θέρμανσης και των βιομηχανικών αυτοματισμών αρχικώς και του κεντρικού κλιματισμού στη συνέχεια, για σχεδόν 60 χρόνια. Η εταιρεία αποτελεί συνέχεια της προσωπικής εταιρίας που ιδρύθηκε το1949 από τον Γ.Χ. Σορβατζιώτη, Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Στις αρχές της δεκαετίας το 1950, άρχισε να εισάγει στην Ελλάδα είδη κεντρικής θέρμανσης και βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Την εποχή εκείνη αντιπροσώπευε κατ΄ αποκλειστικότητα τους οίκους Stork, Danfoss, Honeywell, Radiant και General Electric.

Στη εικοσαετία 1958-1978 πραγματοποίησε τη μελέτη-επίβλεψη και προμήθεια υλικών, σε μια σειρά μεγάλων τεχνικών έργων σε oλη την Ελλάδα. Παράλληλα συνέχισε τις εισαγωγές ειδών κεντρικής θέρμανσης από τους οίκους Isotherm, Novatherm, Baltur και Thermo Blitz. Το 1985, τη διαχείριση της εταιρείας ανέλαβαν οι γιοι του Γ. Σορβατζιώτη, Θεόδωρος και Χαράλαμπος, Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Η συγκέντρωση αυτών των εμπειριών, προσδίδουν σήμερα στην εταιρεία και στους συνεργάτες της, την άριστη ικανότητα τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης παροχής σε ό,τι έχει σχέση με τον εξοπλισμό που απαιτείται στον κλιματισμό και τη θέρμανση.