Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης Αερόψυκτοι ψύκτες Rhoss TCAVBZ 2500 συνολικής ψυκτικής ισχύος 1.010kW