Νοσοκομείο Σωτηρία Αερόψυκτοι ψύκτες Rhoss TCAEBY 4200 συνολικής ψυκτικής ισχύος 400kW