Αποθήκες ΕΡΓΟΣΕ - Ασπρόπυργος Αερόψυκτοι ψύκτες Rhoss TCAEB 4320 συνολικής ψυκτικής ισχύος 640kW