Αποθήκες SATO SA Ασπρόπυργος- Αττικής Αερόψυκτη αντλία θερμότητας Rhoss THAEΒ 4260 συνολικής ψυκτικής ισχύος 260kW