Ξενοδοχείο Kiani Beach - Καλύβες Χανιά Κρήτη Υδρόψυκτος ψύκτης Rhoss TCHVBZ 2630 ψυκτικής ισχύος 630kW