Εμβρυϊκή Δημιουργία - Χαλάνδρι Αερόψυκτος ψύκτης Rhoss TCAEB 4290 ψυκτικής ισχύος 287Kw