Κέντρο Υγείας Κυθήρων Αερόψυκτοι ψύκτες Rhoss TCAEBY 5350 συνολικής ψυκτικής ισχύος 700kW